Koronawirus-covid19 - Covid19-koronawirus

Infolinia NFZ: 800 190 590
Infolinia NFZ: 800 190 590
Przejdź do treści

Informacja dla uczelni wyższych

Covid19-koronawirus
Opublikowane w Szkoła · 11 Marzec 2020
Tags: szkoła
Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ani  Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które  nakazywałyby objęcie nadzorem osoby powracające z krajów azjatyckich,  jeżeli nie spełniają one kryteriów kwalifikacji do dalszego  postępowania.
Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne:
Kryteria kliniczne
Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
  • gorączka
  • kaszel
  • duszność
Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała
co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się  utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2[1]
  • miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4])
  • pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Infolinia NFZ: 800 190 590
Strona niezależna/prywatna
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszystkie zawarte informację pochodzą z zaufanych źródeł.
Kontakt:
kontakt@covid19-koronawirus.pl
Wróć do spisu treści